DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
29-05-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| S....g Polska sp. z o.o. |

Inwestycja zosta?a zrealizowana w 2013 roku i obejmowa?a wykonanie okablowania sieci struktularnej w nowobudowanym budynku. Ca?o?? okablowania to 96 torów transmisyjnych, na które zu?yto 4000 metrów kabla S/FTP firmy Telegärtner.

Okablowanie uzyska?o 25-letni? gwaracj? firmy Telegärtner, producenta wszystkich elementów wykorzystanych w torze transmisyjnym.

2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.