DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
29-05-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Arcus SI Sp. z o.o. |

W 2015 roku, firma by?a podwykonawc? robót na instalacj? sieci w pi?ciu lokalizacjach w woj. ?ódzkim o ??cznej liczbie przekraczaj?cej 800 tras transmisyjnych w kategorii 6. W zakresie robót by?a równie? instalacja punktów dystrybucyjnych oraz kilku kilometrów lini ?wiat?owodowych.

PPHU Digma, jako profesjonalny wykonawca robót, otrzyma? pisemn? rekomendacj? Dyrektora Odzia?u Arcus SI sp. z o.o. w ?odzi.

2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.