DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
29-05-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| Microsoft - praktyczne porady |

znak paragrafu ( § ) - aby wstawi? znak paragrafu (np. w edytorze MS Word), wystarczy przy wci?ni?tym lewym klawiszu Alt, nacisn?? kolejno cyfry 2 i 1 na klawiaturze numerycznej. Je?eli brak klawiatury numerycznej, to wciskamy kolejno lewy Alt, klawisz Fn (trzymaj?c wci?ni?te oba), naciskamy pokolei na K  J.

 

przeinstalowanie pakietu MS Office 2013, a klucz produktu - reinstalacja Office 2013.
No i sta?o si?, pakiet Office 2013 pad?, system pad? i klapa na maxa. Po reinstalacji systemu bierzemy si? za Office i tu ma?a niespodzianka. Na kontach w MS mia?em aktywowanych 16 pakietów Office, po zalogowaniu si? na office.com/setup przechodz? na "moje konto" i widz? 10 aktywowanych pakietów (na jednym koncie mam 10 pakietów, Ty mo?esz mie? inn? ilo??), który jest przypisany do tego komputera? Tego nie wie nikt. Ale MS wprowadzi? pewne u?atwienie (na pocz?tku tylko wró?ka mog?a pomóc), przy ka?dym pakiecie, w opcjach konta jest link do "Instalowanie z dysku", klikamy. Po klikni?ciu na np. "Mam dysk" oczom naszym ukazuje si? okienko z napisem "Wy?wietl klucz produktu". Niby proste a jednak nie tak bardzo. Na daremne b?dzie szukanie konta z kluczem pasuj?cym z tym "kluczem produktu" z pude?ka jakie dostali?my przy zakupie Office 2013. Otó? okazuje si? ?e klucz na bileciku w pude?ku s?u?y jedynie do aktywacji/za?o?enia konta na strona MS, pó?niej jest bezwarto?ciowym kluczem (teoretycznie). Klucz który uka?e si? na stronie, jest faktycznym kluczem produktu, nadanym po aktywacji. Sytuacja bez wyj?cia ! Ale do dyspozycji mamy komendy daj?ce mo?liwo?? podejrzenie ostatnich 5 znaków klucza zainstalowanego Office oraz komendy do zmiany klucza produktu na zainstalowanym Office. Przy pomocy tych komend mo?e opanowa? chaos jaki zapanuje w licencjach Office.

Powró?my do pocz?tku, zanim przeinstalujemy system lub odinstalujemy pakiet Office sprawd?my jakie jest 5 ostatnich znaków w kluczu produktu na zainstalowanym office. Pó?niej odnajd?my ten klucz na kontach w MS.

Tak czy siak, operacja jest do?? czasoch?onna i wymaga cierpliwo?ci.
przydatne oka?? si? poni?sze komendy:
odczytuje 5 ostatnich znaków klucza produktu na zainstalowanym pakiecie: 
cscript „C:Program Files (x86)Microsoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /dstatus
lub dla wersji x64: cscript „C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice15OSPP.VBS” /dstatus

2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.