DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
29-05-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
| S.M. Czerwony Rynek |

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "Czerwony Rynek" zarz?dza zasobami mieszkaniowymi oraz u?ytkowymi w ?odzi.

W 2014 roku wykonane zosta?o okablowanie strukturalne w budynku siedziby Spó?dzielni. Ca?o?? nowego okablowania to 70 torów transmisyjnych, na które zu?yto 2400 metrów kabla U/UTP kat. 6A. Sie? oparta jest o komponenty firmy Telegartner.

Strukturalna sie? ma za zadanie spe?nia? funkcje sieci komputerowej oraz sieci teleinformatycznej opartej o rozwi?zania telefonii analogowej oraz cyfrowej VoIP.

Ca?o?? okablowania przesz?a pozytywnie pomiary parametryczne dla sieci kategorii 6.

Wykonawca uzyska? pisemne referencje Zarz?du Spó?dzielni. 

2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.01 sec.