DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
29-05-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Szczegóły artykułu nr J02023A0050 (Panel krosowy 19" 24 porty RJ45 kat.6A - ekra...)
Panel krosowy 19" 24 porty RJ45 kat.6A - ekranowanypowrót
( J02023A0050 ) Panel krosowy 19" 24 porty RJ45 kat.6A - ekranowany
widok z przodu
nr art. : J02023A0050
Producent : Telegärtner
Termin realizacji : do 3 dni
Cena : 551,96 PLN (za 1 szt.)
   

Panel krosuj?cy produkcji Telegartner wyposa?ony w 24 porty RJ45 ekranowany. Panel spe?nia wymagania kategorii 6 rozszerzonej (6A) (Klasa E wed?ug norm ISO/IEC) - zgodny z normami ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007. Wykonany w oparciu o z??cza kraw?dziowe IDC (ang. Insulation Displacement Connector) typu LSA (LSA Plus). Umo?liwia transmisj? z pr?dko?ci? do 10Gb/s oraz sygna?u o cz?stotliwo?ci do 500 MHz. Kolor jasno szary RAL 7035 lub czarny (J02023S0050).

Panel jest wyposa?ony w link? uziemiaj?c?, pó?k? s?u??c? do trwa?ego zamocowania okablowania oraz ekran wykonany ze stali nierdzewnej. Zastosowana w konstrukcji panelu pó?ka pozwala na unieruchomienie skr?tki opaskami zaciskowymi dzi?ki czemu panel zachowuje swoje wysokie parametry transmisyjne nawet pomimo ma?ej ilo?ci miejsca na kabel (zachowany promie? gi?cia narzucany przez normy). Dodatkowo mocowanie kabla do pó?ki kablowej uniemo?liwia przenoszenie obci??e? na bloki po??czeniowe LSA.


 


Gniazda RJ-45 zastosowane w konstrukcji panelu odporne s? dla wtyków telefonicznych RJ-11 oraz RJ-12.


 


Panel krosuj?cy kategorii 6A jest rozwi?zaniem dedykowanym do wysokowydajnych sieci miedzianych, do monta?u w rdzeniu sieci oraz w g?ównych w?z?ach dystrybucyjnych (max transmisja danych do 10Gb/s), multimedialnych (transmisja sygna?u HD), instalacji inteligentnych domów oraz miejscach nara?onych na silne promieniowanie elektromagnetyczne, a tak?e m.in. w obiektach badawczych, szpitalach.


 


film instrukta?owy.


 


Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.


 


Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:  • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),

  • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,

  • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,

  • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,

  • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.
Panel krosuj?cy produkcji Telegartner wyposa?ony w 24 porty RJ45 ekranowany. Panel spe?nia wymagania kategorii 6 rozszerzonej (6A) (Klasa E wed?ug norm ISO/IEC) - zgodny z normami ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007. Wykonany w oparciu o z??cza kraw?dziowe IDC (ang. Insulation Displacement Connector) typu LSA (LSA Plus). Umo?liwia transmisj? z pr?dko?ci? do 10Gb/s oraz sygna?u o cz?stotliwo?ci do 500 MHz. Kolor jasno szary RAL 7035 lub czarny (J02023S0050).
Pliki do pobrania:
1. Karta produktu
2. Dane techniczne
3. Instukcja instalacji
419( J02023A0050 ) Panel krosowy 19" 24 porty RJ45 kat.6A - ekranowany
wymiary
Grupa towarowa:
sieci strukturalne -> panele krosowe RJ45 -> panele kategorii 6
Przy okazji tego produktu, użytkownicy najbardziej byli zainteresowani:
1. Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowany (Telegärtner)
2. Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowany (Telegärtner)
3. kat.7 S/FTP skr?tka drut, zielony, PUR 500m. (Telegärtner)
4. Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MFP8 STX (Telegärtner)
5. Wtyk RJ45 kat.6A ekran STX IP20 czarny (Telegärtner)
6. Wtyk RJ45 kat.6A MFP8 STX AWG22 z d?awic? (Telegärtner)
7. Wtyk RJ45 kat.6A UFP8 4x2xAWG 23-27 (Telegärtner)
8. ??cznik VM 8-8 kabla UTP/FTP kat.7 - pojedy?czy ekranowany (Telegärtner)
9. wspornik TOC na szyn? 38mm lub TH35 (Telegärtner)
10. Wtyk RJ45 kat.6A ekran MFP8 90st. STX (Telegärtner)
powrót
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.02 sec.