DIGMA.plO nas | oferta
  REFERENCJE  
S....g Polska sp. z o.o. - certyfikowana instalacja 96 torów transmisyjnych.
Spó?dzielnia Mieszkaniowa w ?odzi - instalacja sieci strukturalnej.
Powiatowy Urz?d Pracy w Zgierzu - rozbudowa sieci MOLEX.
Arcus SI sp. z o.o. - budowa sieci teleinformatycznej - 800 punktów.
  KATEGORIE  
  INFO  
- okablowanie sieci komputerowych/strukturalnych
- parametry drutów miedzianych
- Systemy Sygnalizacji Po?arowej
- adresowanie IP
- podstawowe komendy Linux
- podstawowe komendy Windows
- Microsoft - praktyczne porady
- Program gwarancyjny Telegartner
29-05-2023 roku

Zapraszamy na nasze AUKCJE ALLEGRO !

P.P.H.U. Digma
 gg: 8847599 (Zbyszek)
Strona, któr? przegl?dasz wykorzystuje COOKIES w celu prawid?owego dzia?ania oraz celach statystycznych. Je?eli nie wyra?asz na to zgody, wy?acz obs?ug? cookies w ustawieniach Twojej przegladarki (prosimy o wyrozumia?o??, je?eli strona przestanie prawid?owo funkcjonowa?).
Szczegóły artykułu nr J00026A0165 (Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MP8(8) d/l)
Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MP8(8) d/lpowrót
( J00026A0165 ) Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MP8(8) d/l
Wtyk RJ-45 ekran
nr art. : J00026A0165
Producent : Telegärtner
Termin realizacji : do 7 dni
Cena : 5,66 PLN (za 1 szt.)
   

Wtyk RJ-45 MP8(8) FS kategorii 6A F/UTP do zastosowa? w sieciach Ethernet.
W zestawie prowadnik przewodów, os?on? wtyku nale?y dokupi? osobno.


G?ówne cechy:
 kategoria 6A, klasa EA
 ekran F/UTP
 transmisja z pr?dko?ci? do 10Gb/s (do 250 MHz)
 ??czenie kabla instalacyjnego AWG 27-24 drut/linka
 stopie? ochrony: IP20
 standardy: ISO/IEC 11801; DIN EN 50173-1; ANSI/TIA/EIA-568-C.2


 


Telegärtner GmbH jest wiod?cym producentem na ?wiatowym rynku, profesjonalnych rozwi?za? w zakresie transmisji danych od ponad 60 lat. Program produkcyjny obejmuje z??cza koncentryczne w.cz., rozwi?zania sieciowe dla okablowania strukturalnego budynku, ?wiat?owodowe rozwi?zania do przesy?ania danych oraz rozwi?zania przekazu danych w przemy?le.


 


Korzy?ci wynikaj?ce ze stosowania osprz?tu Telegärtner:  • instalacja okablowania strukturalnego mo?e zosta? obj?ta certyfikatem oraz gwarancj? systemow? producenta na niezmienne parametry transmisyjne przez okres 25 lat (szczegó?y),

  • najwy?sza jako? produktów Telegärtner gwarantowana jest certyfikacj? w systemie DIN ISO 9001:2000 oraz DIN ISO 14001:2004, która obejmuje ca?? firm?,

  • wszystkie podzespo?y i osprz?t Telegärtner, produkowany jest w standardach umo?liwiaj?cych zastosowanie ich w rozwi?zaniach ró?nich producentów,

  • osobna rodzina z??czy Telegärtner STX dla zastosowa? w przemy?le,

  • nowatorskie rozwi?zania dzi?ki ponad 60-cio letniemu do?wiadczeniu w produkcji podzespo?ów dla bran?y telekomunikacyjnej oraz teleinformatycznej.

Pliki do pobrania:
1. karta produktu
2. instrukcja monta?u
3. dane techniczne
419( J00026A0165 ) Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MP8(8) d/l
wymiary
Grupa towarowa:
sieci strukturalne -> gniazda i wtyki -> wtyki RJ45
Przy okazji tego produktu, użytkownicy najbardziej byli zainteresowani:
1. Panel krosowy 6-portowy RJ45 kat.6A na szyn? TH35 - ekranowany (Telegärtner)
2. Wtyk RJ-45 kat. 6A ekran MFP8 STX (Telegärtner)
3. Wtyk RJ45 kat.6A ekran STX IP20 czarny (Telegärtner)
4. kat.7 S/FTP skr?tka drut, zielony, PUR 500m. (Telegärtner)
5. Wtyk RJ45 kat.6A MFP8 STX AWG22 z d?awic? (Telegärtner)
6. Panel ??czeniowy 19" 12xVM 8-8 kat.7 - ekranowany (Telegärtner)
7. Wtyk RJ45 kat.6A UFP8 4x2xAWG 23-27 (Telegärtner)
8. ??cznik VM 8-8 kabla UTP/FTP kat.7 - pojedy?czy ekranowany (Telegärtner)
9. wspornik TOC na szyn? 38mm lub TH35 (Telegärtner)
10. Wtyk RJ45 kat.6A ekran MFP8 90st. STX (Telegärtner)
powrót
2013 © TYFA - All Rights Reserved     powered by digma.pl - time: 0.02 sec.